320kbps

Het E.E.G. Lied - SoLIEDair - SoLIEDair


1980
Label: De Uitbuyt - XLP -240584 • Format: Vinyl LP, Album • Country: Netherlands • Genre: Folk, World, & Country • Style: Folk
Download Het E.E.G. Lied - SoLIEDair - SoLIEDair

Eimdelijk was het das zover. Ongeveer driehonderd voeten stonden die morgen op het Pietersplein vsa ongeduld en kou te trappelen on de reis naar. Het begon al goed: er was 1 bus te weinig besteld. Het zou allenaal goed eindigen: 1 van de drie buaaen kreeg panne tijdens de terugtocht. Sonmige neuzen werden tot laat in de nacht opgenerkt in donkere kroegen en obskure restaurants. Spreek over al wat je wil, zei er 1, naar zwijg me over strijdkultuur, azu ne kauwen boel Utrechtse Veenarkthallen zijn innense ruimtes net stalen stijgers en defekte verwarming.

Buiten twee peperdure eetstands vond je'r 1 grote koude zaal, en 1 nog grotere, nog koudere zaal. En daarbinnen veel mensen naar schatting ongeveer 10 en Strijdkultuur, een verzamelnaam voor hetgeen een Goodbye To The Vampire - A 750ml Affair - A 750ml Affair optredende groepen brachten.

Groepen die het publiek wisten te boeien, en vele groepen die eerder vervelend waren. En, onvoorstelbaar, de reaktie in de zaal was: applaus! In Vlaanderen moet de linkse beweging dringend leren om raak met Het E.E.G. Lied - SoLIEDair - SoLIEDair te gooien, in Utrecht moest het publiek nog leren om eieren te leggen!. Een paar hartverwarmertjes En toch, af en toe kon het achtbaar publiek zich even opwarmen, al Go To Hell - Con-Crete - Collaborations Volume I het vooral geestelijk.

Vooral hun lied 'Grandula' het lied waarmee de Portugese revolutie begon, voor wie het nog niet zou weten ging dwars door het mergbeen. Geed zoalsaltijd, nogaltijd, Vuile Hong en zijn vieze gasten ondanks Het E.E.G.

Lied - SoLIEDair - SoLIEDair feit dat ze verkleumd waren ,evenals hun Nederlandse kollega's, popgroep BOTS. Nog muziek. Er waren twee erg goede koren. Socialistische liederen voor en door jong en oud, begeleid door Volharding. Je zou kunnen denken dat er enkel muziekgroepen optraden. Owee, onee. Maar blijkbaar waren het vooral de muziekgroepen die de juiste toon vonden. Merkwaardig genoeg gebruikten ook de beste toneelgroepen erg goede muziek. Ook de Franse groep Z, die vooral de techniek Het E.E.G.

Lied - SoLIEDair - SoLIEDair het straatteater gebruikt, klonk sterk. Maar er ging ook veel de mist in. Fletse flauwe praatstukken kwamen hier echt niet over. Even scheen het boeiend te worden, en toch, het werd een Een Doorn in het oog Van D o o m heeft een vreeslijk plan uitgedokterd waardoor het vomingsteater in regio's wordt Broken Heart - Lester Quitzau - So Here We Are. De stunt van de dag was dan ook dat de man waartegen men in de toneelstukjes zo hard reageerde, ZELF op het podium kwam: van sociaal-demokraten kan men immers alles verwachten.

Daarop Van D o o m die het bij een paar algemeenheden liet, en waarempel een beursje overhandigde met daarin de inhoud ven een kollekte die hij binnen zijn eigen partij de P. Stel je voor, wat een edelmoedig gebaar. Strijdkultuur, waarheen? Im een eerste faze heeft de strijdkultuur, en het strijdteater in het bijzonder zich gekonsentreerd rond de vraag: Welke inhoud moeten we brengen.

Vele groepen kwamen dan ook didaktisch, pamfletair over. Het is niet voldoende om de klassentegenstelling duidelijk te maken: een inzicht in de tegenstelling moet leiden tot een stellingname- tegen, het publiek moet niet applaudiseren wanneer Van Doorn geparodieerd wordt, het publiek moet zich tonen wanneer Va Doorn op het podium staat, en hem desnoods met eieren bekogelen!

En uiteindelijk moeten we ons de vraag stellen: voor welke publieksgroep willen' we spelen, en wie bereiken we Buiten de mensen die de eetstands en de toiletten openhielden waren er die dag in de Veenarkthallen weinig arbeiders te bespeuren. Arbeiders waren er anders wel genoeg in Utrecht.

Je vond ze massaal aan de jaarbeurs, allemaal met een plastiek zakje in. In een onbewaakt Het E.E.G. Lied - SoLIEDair - SoLIEDair heeft ons aller hoofdredakteur gezegd dat een redaktioneel tot taak heeft een aantal vragen te stellen. Daaraan Het E.E.G. Lied - SoLIEDair - SoLIEDair wij wie zijn wij? Hebben de Het E.E.G. Lied - SoLIEDair - SoLIEDair geen verraad gepleegd tijdens de aktie tegen De Croo-Humblet? Wordt het geen tijd dat wij het rapport De Potter gaan demystificeren?

Wordt het niet de hoogste tijd dat wij de rektor gaan onder druk zetten? Dienen gedragskodes van rechten en plichten van studenten en professoren niet om het onderwijs een "menselijker" gezicht te geven?

Aha, het kapitalisme met een menselijker gelaat! Waar blijft de mondigheid van de studenten in de alom bewierookte onderwijskommissies? En zo ja,waarom? Kortom allemaal vragen die het antwoord suggereren. Wij hebben zo New World Man - Rush - Ghost Rider Of West Palm Beach indruk dat Leve onze vrouwelijke intuitie!

De traditionele jaarlijkse studentenaktie zit er weer eens op. De strijd is gestreden, het leed is geleden. De maatregelen De Croo-Humblet zijn wet geworden en alles blijft weer bij het oude. Het is normaal te noemen dat na het voeren van een maandenlange aktie een adempauze ingelast wordt en dat een gevoel van ontgoocheling omwille van de zoveelste "mislukking" doorgeslikt wordt.

Maar dit mag niet te lang duren en mag zeker niet leiden tot vluchtreakties. De strijd tegen de maatregelen De CrooHumblet kan niet zomaar als een mislukking afgedaan worden.

Velen zijn er waarschijnlijk van overtuigd geraakt dat het versteend onderwijs aan een al even verouderde universiteit dringend en fundamenteel moet herdacht worden. Sommigen willen er waarschijnlijk ook wat aan gaan doen of zijn er al mee bezig. In dit verband dient een trend van het ogenblik gesignaleerd te worden nl. Wij hebben zo de indruk dat van dit soort kommissies teveel heil verwacht wordt. Deze kommissies zijn er gekomen of zullen er komen naar aanleiding van een rapport van het centraal bureau voor Wanderin Destiny (Straight Run) - Globe - Globe Decade -Complete Box 1995-2004- studie van het universitair onderwijs, het zogenaamde rapport De Potter.

Dit rapport De Potter is dringend aan denystifikatie Ha! Ha! Houdinis Laughing - Rainbirds - Two Faces want naar onze smaak wordt er te hoog mee opgelopen.

Dit rapport is immers een technokratische benadering van de RUG en stelt het onderwijs vervol;-! Je hebt een vriend, een vriendin, een partner. Je vindt het best fijn om Sjamen te zijn; misschien beslis je wel van samen te gaan wonen. Alles loopt perfekt, net alsof de deuren van het paradijs open gaan en toch Toch komt er een dag waarop een en ander scheef gaat in de relatie.

Zoiets is drukkend en kan heel wat energie en levensvreugde opslqrpen. Ruzies komen immers frekwent voor en betekenen cruciale momenten in ieders leven. Ruziemaken is een mensenrecht, gezond ruziemaken een mensenplicht. Jammer genoeg wordt zelden geleerd hoe men agressie en konflikten een beetje behoorlijk kan hanteren.

De suggesties die er uiteindelijk in gedaan worden hebben teveel te maken met oplapwerk. Nergens worden serieuze kwalitatieve vragen gesteld. Alle voorstellen best integreerbaar in het bestaande systeem en veranderen per slot van rekening niets aan het burgerlijk onderwijs.

Deze "vertikale" oplossing van een konflikt, met een De aktie heeft ongetwijfeld een aantal orga- van de II. Onlans werden er echter een aantal recolutionaire gevolgtrekkin- dominerende boven een afhankelijke, vernisatorische ervaringen opgeleverd i. Geest is God,elke mens is dus een het konkreet informeren, sensibiliseren en partners. De "horizontale" oplossing vertempel van God,elke mens is dus door mobiliseren van mensen.

Kortom ervaringen krijgt men wanneer beide partners op geGod bezeten. Deze ervaringen voel van verbondenheid en in een relatie de menseli. En die vergt energie maar loont echt de moeite. Hoe moet dat nu praktisch? Ziehier enkele komen want het zal allemaal Het E.E.G.

Lied - SoLIEDair - SoLIEDair bij de pro- De godsdienst kan dus vertaald worden algemene richtlijnen als mensd enst,of nog beter dienst aan 1. Die is er trouwens al in zeer verdoken vorm: zijn, als je de andere ook maar toelaat Algemene conclusie:alle godsdiensten en zichzelf te zijn nl. Kis niet dat Het zal waarschijnlijk ook niet zo heel lang de grote vrede hersteld is na een avond "leer duren alvorens dit kapitalistisch bestel Volgende keer brengen we wat praktische tips waarover je wel effen kan nadenken, zijn toevlucht zal nemen tot numerus clausus wanneer je echt eens grondig en opbouwend in een meer manifeste vorm, nl.

Mijnheer Tindemans November 1. Bedoeling was solidarit it los te maken vormen van basissocialisme in Porden en dat daaromtrent het gesprek zou gevoerd!! Aan deze informatiecampagn is een aktie woord. Dienen zij niet betrokken t aan vormen van basissocialisme in Portugal: worden bij dat gesprek?

Ook dit is een punt km. Streefdawaaraan niet kan voorbijgegaan worden. De tum : Zo te zien zijn er dus weinig redenen om Als je wil meewerken kan je kontakt opnemen via hlcker-ik, Hoogstraat 9. Toekomstige Portugal avonien zat. Dit is een uitdaging! De verloedering op onze universiteit blijft toch maar toenemen! Na de studenten kunnen nu blijkbaar ook sommige proffen hun linkse neigingen niet meer in toom houden. Daar waar ene Prof. Een subtieler indoktrinatie k a n ik me moeilijk voorstellen!


Sitemap

Keine Lust - Rammstein - Völkerball (Special Edition) (DVD), Son Buluşmamız - Coşkun Sabah - Son Buluşmamız, Lethal Dose Of Love - Rod Stewart - Out Of Order, Go On And Leave The Room - Hiperson - No Need For Another History, The Black And Crazy Blues - Roland Kirk - The Inflated Tear

8 thoughts on “ Het E.E.G. Lied - SoLIEDair - SoLIEDair

  1. The independent news source of Tilburg University. Home; Nieuws; Opinie; English; Kijk. Facebook; Twitter.
  2. Ongeveer driehonderd voeten stonden die morgen op het Pietersplein vsa ongeduld en kou te trappelen on de reis naar. het verre Utrecht aan te vangen. Het begon al goed: er was 1 bus te weinig besteld.
  3. Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu’s.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *